Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Kanot vid Algustorpasjön
Foto: Patrik Leonardsson

Projekt och aktiviteter

Här hittar du olika aktiviteter och åtgärder som är kopplade till Nissans vattenråd.

Huvudområde VN.3

Aktiviteter

Styrelsemöte och besök i Stora Mosse nationalpark

Föregående styrelsemöte hölls vid Store mosse Nationalpark där vi även fick information om aktiviteter som planeras och har genomförts samt ett besök av skogens konung utanför mötesrummet.

Kalkningsseminarium 2024

Under hösten planerar Nissans vattenråd ett kalknings-seminarium i Hestra i Jönköpings län!

Temadag Blå hälsa den 20 oktober

En dag om vattnets och naturens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Hur vi mår påverkar vattnet!

Fältdag med Medins längsmed Lyngabäcken

Vi var en liten men naggande god grupp vid Lyngabäcken öster om Åled torsdagen den 16 juni.

Fältdag Lova-projektet den 16 juni

Den 16 juni 2022 åker vi ut i fält tillsammans med Medins Havs och Vattenkonsulter, som berättar om biotopkartering i vattendrag.

Fältdag i Stensån den 1 september 2021

Några i styrelsen hade en fin dag ute i fält och träffade delar av Stensåns vattenråd samt deras konsult och tittade på arbeten med fiskevårdande åtgärder som utförts längsmed Stensån.

Uppdaterad: 2024-06-12