Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Flygbild över Halmstad
Foto: Patrik Leonardsson

Recipientkontroll och rapporter

Här har vi samlat månadsrapporter och årsrapporter från Nissans vattenråd. Du kan även läsa programmet för den samordnade recipientkontrollen.

Huvudområde VN.1
Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Program för samordnad recipientkontroll

0

Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde (969 KB)

Program för samordnad recipientkontroll

Nissans vattenråd

Månadsrapporter

1

Månadsrapporter 2023 (1,00 MB)

Månadsrapporter

2023

Medins Havs och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

2

Månadsrapporter 2022 (865 kB)

Månadsrapporter

2022

Medins Havs och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

3

Månadsrapporter 2021 (870 kB)

Månadsrapporter

2021

Medins Havs och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

4

Månadsrapporter 2020 (875 kB)

Månadsrapporter

2020

Medins Havs och Vattenkonsulter

Månadsrapporter

5

Månadsrapporter 2019 (879 kB)

Månadsrapporter

2019

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

15

Sammanfattning recipientkontroll 2020–2022 (978 kB)

Årsrapporter

2022

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

16

Årsrapport 2022 (9,55 MB)

Årsrapporter

2022

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

17

Årsrapport 2021 (8,92 MB)

Årsrapporter

2021

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

18

Årsrapport 2020 (8,18 MB)

Årsrapporter

2020

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

19

Sammanfattning recipientkontroll 2017-2019 (848 kB)

Årsrapporter

2019

Medins Havs och Vattenkonsulter

Årsrapporter

20

Årsrapport 2019 (6,91 MB)

Årsrapporter

2019

Medins Havs och Vattenkonsulter

Uppdaterad: 2023-08-22