Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Stenbro över vattendrag
Foto: Patrik Leonardsson

Möteshandlingar

Huvudområde VN.8

Här publiceras Nissans vattenråds möteshandlingar från bland annat styrelsemöten och årsstämmor.

Styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll med underskrift finns hos samordnaren.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Styrelsemöten

0

Protokoll 2021-06 (709 kB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

1

Protokoll 2021-04 (571 kB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

2

Protokoll 2021-04 Presentation (1,37 MB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

3

Protokoll 2021-02 (567 kB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

4

Protokoll 2021 02 Presentation (834 kB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

5

Protokoll 2020-11 (833 kB)

Styrelsemöten

2020

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

6

Protokoll 2020-09 (1,28 MB)

Styrelsemöten

2020

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

7

Protokoll 2020-09 Presentation (1,15 MB)

Styrelsemöten

2021

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

8

Protokoll 2020-06 inkl. Bilaga presentation provtagning 2019 (2,35 MB)

Styrelsemöten

2020

Nissans vattenråd, Medins Havs och Vattenkonsulter

Styrelsemöten

9

Protokoll 2020-03 (1,42 MB)

Styrelsemöten

2020

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

10

Protokoll 2019-12 (605 kB)

Styrelsemöten

2019

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

11

Protokoll 2019-10 (1,01 MB)

Styrelsemöten

2019

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

12

Protokoll 2019-06 (594 kB)

Styrelsemöten

2019

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

13

Protokoll 2019-03 (150 kB)

Styrelsemöten

2019

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

14

Protokoll 2018-11 (202 kB)

Styrelsemöten

2018

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

15

Protokoll 2018-09 (653 kB)

Styrelsemöten

2018

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

16

Protokoll 2018-06 (464 kB)

Styrelsemöten

2018

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

17

Protokoll 2018-04 (1,05 MB)

Styrelsemöten

2018

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

18

Protokoll 2018-02 (936 kB)

Styrelsemöten

2018

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

19

Protokoll 2017-12 (1,06 MB)

Styrelsemöten

2017

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

20

Protokoll 2017-10 (601 kB)

Styrelsemöten

2017

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

21

Protokoll 2017-06 (791 kB)

Styrelsemöten

2017

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

22

Protokoll 2017-04 (991 kB)

Styrelsemöten

2017

Nissans vattenråd

Styrelsemöten

23

Protokoll 2017-02 (1,13 MB)

Styrelsemöten

2017

Nissans vattenråd

Årsstämmor

28

Protokoll årsstämma 2021 (2,83 MB)

Årsstämmor

2021

Nissans vattenråd

Årsstämmor

29

Protokoll årsstämma 2020 (1,10 MB)

Årsstämmor

2020

Nissans vattenråd

Årsstämmor

30

Protokoll årsstämma 2019 (1,92 MB)

Årsstämmor

2019

Nissans vattenråd

Årsstämmor

31

Protokoll årsstämma 2018 (159 kB)

Årsstämmor

2018

Nissans vattenråd

Årsstämmor

32

Protokoll årsstämma 2017 (507 kB)

Årsstämmor

2017

Nissans vattenråd

Årsstämmor

35

Protokoll årsstämma 2021 (2,83 MB)

Årsstämmor

2021

Nissans vattenråd

Uppdaterad: 2021-07-29