Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Nybro
Foto: Patrik Leonardsson

Nissans vattenråd

Nissans vattenråd är en ideell förening med uppgift att arbeta för en bra vattenkvalitet i Nissan och att gemensamt öka kunskapen om vattenresurser inom Nissans avrinningsområde. Medlemmarna kommer från kommuner, myndigheter, verksamhetsutövare och ideella organisationer utmed Nissan.

Projekt VN