Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Vattendrag Sperlingsholm
Foto: Patrik Leonardsson

Hotade arter

Huvudområde VN.6

Åtgärder för att förbättra utsikterna för de hotade arterna i sötvattenmiljöer kan till exempel vara kalkning, återställning av vattendrag och anläggning av våtmarker och småvatten. Om du äger eller brukar mark i anslutning till ett vattendrag, undvik att rensa i vattnet samt att röja bort träd och buskar längs kanterna. Dessa skapar gynnsamma förhållanden för de arter som lever i vattendraget.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!
Artportalen

Exempel på hotade arter:

Vill du rapportera in fynd av musslor? Musselportalen är ett öppet rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vattendrag.
Musselportalen

Uppdaterad: 2024-02-27