Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Flygbild
Foto: Patrik Leonardsson

Kallelser

Huvudområde VN.7

Kallelse till styrelsemöte i Nissans Vattenråd

Plats

Halmstads Arena, Halmstads kommun

Tid

Onsdagen den 15 november, kl. ca 9.30 – ca 12.00

Återkoppla till sofia.yngstrand@halmstad.se alternativt acceptera inbjudan i din kalender om du avser att komma på mötet.

Dagordning

§ 1. Godkännande av dagordning och val av justerare
§ 2. Föregående protokoll
§ 3. Vattenrådens dag, återkoppling och förslag för framtiden
§ 4. Aktuella frågor
– Remisser
– Lova-uppdatering
– Nätverkscafé Västerhavet
§ 5. Länsstyreslens information
§ 6. Övriga frågor
– Eventuellt framtida forskningsprojekt
– Preliminärt en ny medlem i vattenrådet
§ 7. Mötets avslutning och kommande möten 2024

Efter mötet kommer åtgärdssamordnare Kalle att presentera sig och informera om sitt arbete!

Kaffe och fralla samt frukt finns tillgängligt från kl. 9.00.

Väl mött!

Uppdaterad: 2023-11-01