Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Flygbild
Foto: Patrik Leonardsson

Kallelser

Huvudområde VN.7

Nissans Vattenråd kallar härmed till årsstämma 2021

Tid och plats

Onsdagen den 2 juni kl. ca 10.05 – ca 11.45 via digital plattform enligt inbjudan till styrelsen samt ersättare. Övriga som vill delta behöver anmäla deltagande till sofia.yngstrand@halmstad.se senast den 26 maj.

Program

  1. Ordföranden hälsar välkommen till stämman
  2. Vattenrådets årsstämma
  3. Avslutning

Stämman genomförs återigen digitalt via Teams med anledning av pandemin. Styrelsen samt ersättare får kallelse via mail.

Välkommen!

Jenny Axelsson, ordförande
Henrik Jatkola, vice ordförande och
Sofia Yngstrand, samordnare

Övrig information

Redovisning av recipientkontrollen (Medins Havs- och vattenkonsulter AB) brukar vara ett stående inslag på årsmötet. Kontrollen har tyvärr blivit något försenad i år och möjlighet att lyssna till digital redovisningen av recipientkontrollen kommer att erbjudas den 22 juni kl 10.00, vecka 25.

Vid detta tillfälle har ni också möjlighet att bjuda med övriga personer inom er organisation som kan ha nytta av informationen gällande recipientkontrollen. Det kan tillexempel vara kommunekologer eller andra personer som kommer i kontakt med vattenfrågor.

Uppdaterad: 2021-05-11