Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Flygbild
Foto: Patrik Leonardsson

Kallelser

Huvudområde VN.7

Kallelse till styrelsemöte i Nissans Vattenråd

Tid: Måndagen den 8 april, kl. ca 9.00 – ca 13.00 vid Store Mosse Nationalpark

Lunch och morgonfika ingår så acceptera inbjudan i outlook eller återkoppla till sofia.yngstrand@halmstad.se senast den 4 april om du avser att komma på mötet.

Dagordning

§ 1. Godkännande av dagordning och val av justerare
§ 2. Föregående protokoll
§ 3. Konferensplanering pågår, uppdatering
§ 4. Aktuella frågor

  • Politikermöte vår 2024 om kommuners roll i vattenförvaltningen, Marie Montan/alla
  • Workshop? Inledande diskussion/alla
  • Utbildning ÅGP, Statusklassning, Miljökvalitetsnormer m.m.

§ 5. Länsstyrelsens information
§ 6. Övriga frågor – webben återkoppling
§ 7. Avslutning och kommande möte

Kaffe och fralla finns tillgängligt från kl. 9.00. och efter mötet blir det lunch
utomhus!

Väl mött!

Uppdaterad: 2024-03-28