Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Kalkningsseminarium 2024

Artikel VN.3.1

Under hösten planerar Nissans vattenråd ett kalknings-seminarium i Hestra i Jönköpings län! Dagen kommer bland annat innehålla föreläsningar inom olika områden kopplat till framtidens kalkning. Möjlighet att få se spridning av kalk från båt och helikopter kommer också att erbjudas under eftermiddagen.

Varför kalka?

I Sverige har vi kalkat sjöar och vattendrag för att upprätthålla den biologiska mångfalden i mer än 40 år! Kalkningen har betydelse för att nå vattendirektivets mål om god ekologisk status i alla våra vatten. Det finns också framtida utmaningar för att behålla levande sjöar och vattendrag och en del av dessa kommer tas upp under konferensen.

Målgrupper

Vattenråd i Halland och Jönköpings län, skogsnäringen, kommunala huvudmän för kalkningsverksamheten, politiker, handläggare på länsstyrelsen och kommunerna. Tillfälle till anmälan samt fastställt program kommer längre fram.

Helikopter utför kalkning

Uppdaterad: 2024-02-27