Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Fältdag i Stensån den 1 september 2021

Artikel VN.3.5

Några i styrelsen hade en fin dag ute i fält och träffade delar av Stensåns vattenråd samt deras konsult och tittade på arbeten med fiskevårdande åtgärder som utförts längsmed Stensån.

Bilder från fältdagen

Stensån Lars och Per berättar Åtgärdat område

Mer information

Vill du veta mer om projektet i Stensån, se broschyren Fiskevårdsåtgärder i Stensån 2020-2022.

Uppdaterad: 2022-06-15