Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Biotopkartering Medins
Biotopkartering Medins

Fältdag Lova-projektet den 16 juni 2022

Artikel VN.3.6

Fältdag med Medins längsmed Lyngabäcken

Tid: Torsdag den 16 juni kl.9.30 – ca 12.00

Vi åker ut i fält tillsammans med Medins Havs och Vattenkonsulter, som berättar om biotopkartering i vattendrag. Medins kommer bland annat att prata om hur det går till att genomföra en biotopkartering samt visa exempel på plats. Vi besöker platser som karteras inom LOVA-projektet i Hallands län, med förhoppning om att se lite olika typer av vattendragsträckor och påverkan. Vi planerar att vara på ett eller två ställen vid Lyngabäcken öster om Åled. Ta med kläder efter väder samt gärna stövlar.

Vi samlas vid kvarnen där finns en stor grusplan med plats för många bilar. Ta vägen som är rödmarkerad i bilden nedan (jag tror att google maps föreslår den andra parallella vägen, men ta den som är markerad), och parkera vid röd fyrkant.

Inzoomad karta över området för fältdagen

Se mer utzoomad karta här:

Utzoomad karta över området för fältdagen

Vi inleder med kaffe och fralla kl 9.30, under kaffet informerar Medins om projektet samt biotopkarteringsmetodiken. Efter fikat rör vi oss längsmed bäcken och på plats kommer vi se att kunna se vandringshinder och lite olika typer av vattendragsträckor. Om tid finns åker vi sedan vidare gemensamt för att se ytterligare en plats längsmed bäcken.

Tipsa gärna andra lämpliga personer inom din organisation om dagen. Vi hoppas på en fin och solig förmiddag i fält.

Hoppas vi blir många som deltar!

Väl mött!

Uppdaterad: 2022-06-21