Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Temadag Blå hälsa den 20 oktober

Artikel VN.3.9

Välkomna till Temadag Blå hälsa

Torsdag den 20 okt 2022 vid Torpa Stenhus, Tranemo kommun

En dag om vattnets och naturens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Hur vi mår påverkar vattnet!

Schema

9:00 Kaffe

9:15 Inledning
Wanja Wallemyr, ordförande i Ätrans vattenråd, hälsar välkommen.

9:20 Mer än bara golf
Markus Bylander ordförande vid Kinds golfklubb berättar om klubbens nytänkande kring att skapa miljöer med rik natur och vattenmiljöer för ökad rekreation och hälsa.

9:50 Natur och vatten som pedagogik
Mariann Andersson Norrman berättar om hur man på Mjöbäckskolan har använt vatten som pedagogik och ämnesövergripande tema för elevers lärande och välbefinnande.

10:35 Bensträckare

10:45 Influenser från andra kulturer kring samhällsplanering och hälsa med vatten som tema
Susanna Utbult från Nordic School of Feng Shui berättar om hur människan påverkas och reagerar på olika sätt i olika miljöer. Med hjälp av de vetenskapliga nycklar som finns i Feng Shui går det att förbättra den psykosociala miljön och skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv i det moderna samhället. Med Feng Shui utformas vackra och hälsosamma miljöer oavsett om det gäller inredning, byggnadsarkitektur eller stadsplanering.

11:35 We & Sports
Paula Lembke från We & Sport arbetar med ungdomar med ätstörningar och överträning. Forskning visar på naturens läkande förmåga och påverkan på tänkande. Paula berättar om hur man använder rörelse och naturen i sig själv som läkande kraft för mental hälsa.

12:15 Lunch

13:10 Naturbaserad rehabilitering vid Gröna rehab
Gröna Rehab erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom. Anna Brissman, leg. arbetsterapeut och Hanna Berko, rehabträdgårdsmästare berättar om Gröna Rehabs verksamhet och hur de arbetar med återhämtning i natur- och trädgårdsmiljö.

14:00 Gruppsamtal kring dagens föreläsningar
Hur kan vi ta med idéer hem till våra verksamheter? Hur kan vattenrådet arbeta med frågorna?
Hur kan vi samverka kring tankarna? Hur kopplar det till andra arbetsområden?
Kan vi utveckla nya metoder för arbete med hållbarhet?

15:00 Kaffe och sammanfattning

15:40 Avslut

Cirka 16:00 Möjlighet till en timmas guidad tur i Torpa stenhus. Kostnad 80 kr


Anmälan: Senast den 5 oktober till Leif Svensson svenssonleif1952@gmail.com
Meddela behov av specialkost och anmälan till den guidade turen.

Information: Peter Nolbrant 076-8114607 peter.nolbrant@icloud.com
Wanja Wallemyr 070-991 74 50 wanjawallemyr@gmail.com

Ätrans vattenråd logga

Se länk till inbjudan under fliken Dokument.

Uppdaterad: 2022-09-05